سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن قدس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت خو
جواد مرزبان راد – استاد یار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حسین سورگی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشکده فنی دانشگاه تهر

چکیده:

در این مقاله، رفتار برشی اتصال مکانیکی ورقهای نازک فلزی بررسی شده است. تعیین بهینه ابعاد هندسی و شکل ابزار (سنبه و ماتریس) در پروسه شکل دهی کلینچ جهت دستیابی به کیفیت مطلوب بسیار مهم و تعیین کننده است، بطوری که استحکام اتصال کلینچ بسیار وابسته به ابعاد ابزار است. برای بررسی فرایند،نوع اتصال دوار با فرض تقارن محوری مدل سازی شده و روش عددیبرای تحلیلبه کار گرفته شده است.تمرکز این مطالعه روی روش کلینچ دو مرحله ای بدون برش است که با شبیه سازی کامپیوتری، اثر موقعیت مقر قالب و میزان فشردگی دو ورق بررسی شده است. تاثیر این پارامترها در استحکام اتصال و نیروی مورد نیاز برای ایجاد کلینچ که متاثر از نواحی ضخامت گردنی Neek thickness و نفوذ ورق بالایی در ورق پایینی undercutاست نشان داده میشود. نهایتا ا بعاد مناسب مجموعه قالب و سمبه بر اساس پاسخ استحکام کششی اتصال کلینچبا تغییر در موقعیت مقر قالب و میزان فشردگی پانچ که نشان دهنده مقدار ورق باقیمانده در زیر محل اتصال است، تحلیل و مقایسه شده است.