مقاله عوامل موثر در ايجاد فشارهاي عصبي در دانشجويان پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پايش از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در ايجاد فشارهاي عصبي در دانشجويان پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار عصبي
مقاله استرس
مقاله دانشجويان
مقاله پزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدزاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گرمارودي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين عوامل موثر در ايجاد فشار عصبي (Stress)، مطالعه اي در سطح ۵ دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران انجام شد. مقاله حاضر، بيان بخشي از يافته هاي اين پژوهش است كه به دانشجويان يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي اختصاص دارد.
پرسشنامه اي حاوي اطلاعات جمعيتي و زمينه اي علايم جسماني و رواني فشار عصبي و مسايل و مشكلات دانشجويان و نحوه نگرش آنها به رشته پزشكي و آينده شغلي خود تهيه شد كه مبناي آن چند پرسشنامه فشار عصبي از منابع بين المللي بود و با استفاده از جلسات بحث گروهي و نظرخواهي از استادان روانپزشكي، روايي و پايايي آن به اثبات رسيد. اين پرسشنامه در بين ۷۵۰ نفر از دانشجويان مقاطع مختلف دوره پزشكي عمومي توزيع و نتايج حاصل از آن با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت. عواملي كه به نحو معني دار با فشار عصبي در ارتباط بودند عبارتند از: جنسيت، مقطع تحصيلي، ساعات مطالعه در هفته، وضعيت اقتصادي و بعد خانوار، سن فرد، نوع محل اقامت و اشتغال به فعاليت هاي غيرپزشكي، ميزان ارتباطات اجتماعي و ميزان ارتباط با خانواده.
توجه بيشتر به مسايل و مشكلات تحصيلي، بهبود شرايط كاري دوره انترني، ترتيب دادن برنامه هاي تفريحي، آموزش تكنيك هاي فردي و گروهي كاهش فشار عصبي و ايجاد خدمات مشاوره رواني براي كاهش سطح فشار عصبي در بين دانشجويان پزشكي توصيه مي شود.