مقاله عوامل موثر در برقراري ارتباط بين دانشجويان و اساتيد از نظر دانشجويان پيراپزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در برقراري ارتباط بين دانشجويان و اساتيد از نظر دانشجويان پيراپزشکي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت ارتباط
مقاله دانشجويان پيراپزشکي
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبيدي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: توانايي برقراري ارتباط، مهارت مهمي براي انسان است. آموزش موثر به استفاده صحيح از مهارت هاي ارتباطي بستگي دارد. ارتباط در فرآيند آموزشي به صورت تبادل افکار و اطلاعات بين استاد و دانشجو است. اين مطالعه با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان پيراپزشکي در مورد عوامل موثر در برقراري ارتباط بين دانشجويان و اساتيد انجام شد.
روش ها: اين پژوهش توصيفي- مقطعي در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در ۱۸۱ دانشجوي مشغول به تحصيل در دانشکده پيراپزشکي که به روش سرشماري انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه اي شامل دو بخش خصوصيات فردي و سوالات مربوط به عوامل موثر در برقراري ارتباط جمع آوري شد و با نرم افزار SPSS 13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در مقايسه ديدگاه گروه هاي مختلف دانشجويي، اکثر نظرات مشابه بود و فقط دانشجويان ورودي ۱۳۸۶ نسبت به ورودي هاي ۱۳۸۵، از نظر تاثير گشاده رويي (p<0.02) و تجربه استاد در برقراري ارتباط (p<0.03) اختلاف معني داري داشتند.
نتيجه گيري: از نظر دانشجويان، گشاده رويي بجا و مناسب، فروتني، رازداري و امانت داري استاد در برقراري ارتباط بين دانشجو و استاد، در راستاي ارتقاي سطح يادگيري، نقش بسيار موثري دارند.