سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد احمدی یزدی – شرکت برق منطقه ای تهران
علی اکبر غلامعلی پور – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

فعالیتهای هر سازمان تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد. شناخت و بررسی این عوامل می تواند کمک موثری در بهبود فعالیتها و تحقق اهداف سازمانی نماید. یکی از مهمترین اهداف هر سازمان ارتقاء کیفیت می باشد و در شرایط بازار رقابتی، سازمانها بایستی ارتقاء کیفیت را با افزایش بهره وری هماهنگ نمایند. در این مقاله، عوامل موثر در بهبود کیفیت و افزایش بهره وری بشرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است: -عوامل برون سازمانی – عوامل درون سازمانی – فعالیتهای کلیدی عوامل برون سازمانی، عواملی نظیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و … را در بر می گیرد. عوامل درون سازمانی شامل سازمان و سیستم های وابسته به آن مانند سیستم کیفیت، سیستم ماشین آلات و تجهیزات و …. است. منظور از فعالیتهای کلیدی ، کلیه فعالیتهائی میباشد که تاثیر مهمی در کیفیت و بهره وری دارند«طراحی ، بهره برداری و …» و با توجه به نقش و اهمیت مدیریت و کارکنان، ویژگی های مدیران و کارکنان در سازمان های موفق نیز مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه پیشنهاداتی بمنظور بهبود کیفیت و افزایش بهره وری در سازمان های فعال در صنعت برق ارائه گردیده است.