سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا زنجانی غیور – شرکت برق منطقه ای اصفهان
سعید رفسنجانی –

چکیده:

امروزه بهره وری و نقش مهم آن در جهت پیشرفت و نیل کشورهای جهان به مقاصد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به خوبی روشن گردیده است و دولت ها و شرکت ها سعی می کنند با بکارگیری فنون و روش های مناسب هر چه بیشتر خود را به این شاخصه ها نزدیک کنند . ولی با کمال تأسف باید اظهار نمود که در کشور ما با وجود مطرح شدن این بحث و واگذاری آن به یکی از ارگان های دولتی بزرگ جهت تبلیغ، ترویج و بکارگیری آن هنوز گامی موثر برداشته نشده و جامعه ایرانی با مفاهیم بهره وری و دستاوردهای آن بیگانه میباشد. لذا در این مقاله سعی شده تا به صورت اجمال به توصیف صحیح بهره وری (نسبت تولید به ثمر رسیده به نهاده بکار رفته در آن ) و مقایسه آن با مفاهیم مشابه دیگر مانند اثربخشی و کارایی پرداخته
شود، سپس به عوامل موثر بر بهره وری یعنی عوامل داخلی و عوامل خارجی اشاره گردیده و در بخشبعدی به تجارب سایر کشورها (ژاپن، هند و سنگاپور ) توجه شده است و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی به شرح زیر در سه مقطع جهت اصلاح روند بهره وری در ایران عنوان گردیده است:
در مقطع زمانی کوتاه مدت: که می توان در زمینه تشخیص و تعیین حدود تمرکز و عدم تمرکز، جلوگیری از کاهش سطح زندگی کارکنان، افزایش اختیارات مدیران و … اشاره نمود. در مقطع زمانی میان مدت: می توان به ایجاد نظم صحیح اداری، ایجاد تناسب بین اختیارات و وظایف، اصلاح سیستم پرداخت ها، ایجاد ارتباط نزدیک بین سازمان های دولتی و خصوصی با دانشگاه ها و … اشاره نمود. در مقطع زمانی بلندمدت : می توان به مواردی مانند ایجاد تحول در فرهنگ کار جامعه، تقویت روحیه کار گروهی، تعدیل رشد جمعیت، تقویت فرهنگ صداقت در جامعه و … پرداخته شود.
و درنهایت امیدوارم توانسته باشم گامی هر چند کوتاه درجهت معرفی و رشد فرهنگ بهره وری داشته باشم.