مقاله عوامل موثر در توانمندسازي منابع انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير و مرداد ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در توانمندسازي منابع انساني
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع انساني
مقاله توانمندسازي
مقاله مزيت رقابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به نيروي انساني در سازمانها طي سالهاي اخير بخش عظيمي از زمان و سرمايه سازمانهاي پيشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مديران هوشمند مي دانند که هر قدر در زمينه توسعه و ارتقاي نيروي انساني سرمايه گذاري کنند، موفقيت، کارايي و برتري رقابتي سازمان خود را تضمين کرده اند. ادعا شده است که موثرترين راه به دست آوردن مزيت رقابتي در شرايط فعلي، با توجه به تغييرات و تحولات شگرف، کارامدتر و توانمند کردن منابع انساني سازمانهاست.
در اين نوشتار سعي شده است عواملي که برتوانمندسازي منابع انساني در سازمانها اثرگذارند مانند: توان ذهني، توان جسمي، مهارت، دانش و انگيزه بررسي شوند. نتايج نشان مي دهد که اين عوامل پنجگانه موجب بالندگي و توانمندسازي منابع انساني مي شوند و عامل اساسي و مهمي در توسعه و بقاي سازمانها به خصوص در بازارهاي رقابتي به شمار مي آيند.