سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهام جعفرصالحی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

تجربیات دو دهه گذشته نشان داده که عدم دقت در طراحی و اجرای سازه های بتنی خصوصاً عدم توجه به شرایط محیطی در بسیاری موارد منجر به خسارات جبران ناپذیری شده است متاسفانه اکثر مهندسین در طراحی و ساخت تیرهای بتنی توجهی به مسائل حاد محیطی که می تواند در تخریب و خوردگی این سازه نقش عمده ای داشته باشد ندارند . پی آمد این کم توجهی آن است که عواملی مثل انواع خوردگی، فرسایش، عدم نگهداری صحیح موجب فرسودگی زودرس این تیرها خواهد شد .
طی بررسیهای بعمل آمده از مناطق مختلف کشور مشخص شده است که کیفیت ساخت و عمل آوری تیرهای بتنی که در حال حاضر ساخته می شوند بدلیل مشکلات خوردگی ناشی از شرایط خاص محیطی هر منطقه و عدم کنترل عوامل موثر در کیفیت تیرها در حین ساخت و اجرا، بسیار پایین می باشد .
در این مقاله سعی شده است تا علل تخریب و خوردگی تیرهای بتنی و روشهای پیشگیری و حفاظت در مقابل خوردگی و وضعیت تیرهای بتنی موجود در سه منطقه چابهار، گنبد و ارومیه بحث و بررسی شود .