سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد کمالی – فارغ التحصیل کارشناسی استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شاکر مهترپور – فارغ التحصیل کارشناسی استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقاله حاضر نتیجه یک طرح تحقیقاتی و زمان سنجی است که بر روی دستگاه های حفاری معدن چغارت انجام گرفته و با توجه به سرعتهای محاسبه شده می توان نقش هر کدام از عوامل موثر در سرعت حفاری را در مناطق مختلف معدن بهدست آورد.
در معدن چغارت به علت متنوع بودن سنگهاو همچنین ویژگی که هر منطقه از لحاظ زمین شناسی دارا می باشد، سرعتهای مخلتفی محاسبه شده است که دراین مقاله رابطه سرعت حفاری با برخی از عوامل موثر در سرعت حفاری ازجمله سختی، درز وشکاف ، RMR و همچنین عوامل دستگاهی ازجمله دور مته، فشار پشت سر مته، و قطر سر مته را مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصله به صورت نمودارهایی ترسیم شده است.
لازم به ذکر است که در این معدن به علت آبدار بودن بعضی از مناطق از جمله افق ۱۰۶۳ و ۱۰۵۲ مشکلاتی را در امر حفاری به وجود آورده است که باید برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شود.