سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش آقایی – کارشناس ارشد عمران- مهندسی آب و هیدرولیک
مسعود تابش – استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
جلیل ابریشمی – دانشیار گروه مهندسی عمان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون هزینه های اقتصادی و اجتماعی شکست لوله ها در سیستم های توزیع آب شهری، پیش بینی نزخ شکست لوله ها امری کاملا ضروری است. در بخش اول این مقاله پارامترهای اساسی د شکست لوله ها مورد بررسی قرار می گیرند. به دلیل آن که بهره گیری از معلومات پایه ای همراه با تکنیک های مدل سازی داده گرا، باعث بهبود مهارت های مدل سازی می شود، شناخت پارامترهای اصلی مدل های شکست اهمیت ویژه ای دارد. در بخش دوم به بررسی روشهای پیش بینی شکست پرداخته می شود که از جمله ی آنها روشهای ریاضی است. اگر چه استفاده از ابزارهای ریاضی کلاسیک برای تشریح فرآیندهایی که باعث شکست در لوله های آبی می شوند، غالبا مشکل است، ولی به دلیل گستردگی و گاهی ناشناختگی دامنه ی مساله و پرهزینه بودن جمع آوری کلیه اطلاعات مفید و موثر برای مدلهای فیزیکی شکست، آنها همچنان از پر ستفاده ترین روشها می باشند. در پیش بینی های آماری، افزایش خرابی و زوال در لوله ها، با پارامترهایی یکنواخت و مستقل از زمان(دائمی) مطرح می شود. این پارامترهای دائمی، شکست لوله ها را با سن، جنس، قطر، ضخامت جدار، نوع خاک و طریقه ی کارگذاری لوله ها مرتبط می سازد. در این مقاله پیش بینی شکست با استفاده از روش جدید داده کاوی تحت عنوان رگرسیون چند جمله ای تکاملی که عبارت های سیمبلیک و عددی را با هم ترکیب می کند، بررسی شده و در آن با استفاده از پارامتر فشار آب ( غیردائمی)، اثر نوفه های پارامترهای غیر دائمی با روند یکنواخت شکستی که پارامترهای دائمی پدید می آوردند، ترکیب می شود. همچنین در یک مطالعه موردی فرمولهایی شامل متغیرهای مستقل قابل تشخیص صریح که بینش هایی را درپروسه ی شکست لوله های منطقه آشکار می سازند، ارائه می شود.