مقاله عوامل موثر در ظهور چشمه هاي حوضه آبريز دشت ايذه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در ظهور چشمه هاي حوضه آبريز دشت ايذه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهک آسماري
مقاله سفره آبدار کارستي
مقاله سيستم جريان انتشاري – انتشاري
مقاله مجرايي
مقاله کارست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چرچي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبريز دشت ايذه با پوشش قابل توجه اي از واحدهاي آهکي در منطقه زاگرس چين خورده قرار دارد. واحد آهک آسماري مهمترين سفره آبدار کارستي در منطقه ايذه مي باشد و چشمه هاي متعددي از اين سازند کارستي منشا مي گيرند. در اين بررسي عوامل موثر در ظهور چشمه ها همچون عوامل چينه شناسي، ساختاري و توپوگرافي مورد بررسي قرار گرفته اند. در اين راسـتا مطالعه زمين شناسي و بررسي هاي ساخـتاري شامـل چين خوردگي ها، گسل ها و شکستگي ها با استفاده از توانايي هاي سنجش از دور و جي آي اس انجام شده است. داده هاي به دست آمده نشان مي دهند که ارتباط نزديکي بين موقعيت رخنمون چشمه ها و فاصله از شکستگي ها وجود دارد به طوري که محل ظهور چشمه ها با فراواني شکستگي ها انطباق خوبي را نشان مي دهد. درجه حرارت و تغييرات فصلي دماي آب چشمه ها منعکس کننده سيستم جريان انتشاري – انتشاري و مجرايي سفره آبدار کارستي است. نتايج به دست آمده همچنين نشان مي دهد که رابطه اي بين تراکم شکستگي و درجه اشباع وجود دارد.