سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

بیژن اسدی – استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه خلیج فارس به عنوان یک آبراه بین المللی از موقعیت و اهمیت ویژه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در سطح خاورمیانه و جهان برخوردار است این موقعیت جدید نیست بلکه قدیم است و به همین دلیل در طول قرنهای متمادی خلیج فارس شاهد چالش قدرت و رقابت مداوم قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در آن بوده است.