مقاله عوامل موثر در هويت ملي دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در هويت ملي دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ملي
مقاله شيوه جامعه پذيري
مقاله گستره شبکه ارتباطي
مقاله وسايل ارتباط جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياكجوري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر در هويت ملي دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز است. مدل نظري تحقيق از «رهيافت هويت اجتماعي» تاجفل و ترنر گرفته شده و هويت ملي، ادراک عضويت در دسته (مقوله) ملي تعريف شده است. نمونه ۳۵۰ نفري از دانشجويان دوره کارشناسي به روش طبقه بندي تصادفي ساده انتخاب شده و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است. نتايج تجزيه و تحليل داده ها حاکي است که جامعه پذيري دموکراتيک در خانواده، هويت ملي را تقويت مي کند. زنان و متولدين روستا به اين شيوه جامعه پذير مي شوند. هر چه شبکه ارتباطي افراد گسترده تر باشد، هويت ملي آنان قويتر مي شود. اين شبکه در ميان متاهلين گسترده تر از مجردين، و در ميان اعضاي گروهها و انجمنهاي داوطلبانه وسيعتر از کساني است که در اين گونه گروهها عضو نيستند. از ميان وسايل ارتباط جمعي، استفاده از راديو داخلي سبب تقويت هويت ملي مي شود، و استفاده از راديو خارجي آن را تضعيف مي کند.