مقاله عوامل موثر در وابستگي به مواد مخدر و عود مجدد مصرف در گروه معتادين خوديار شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۸ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در وابستگي به مواد مخدر و عود مجدد مصرف در گروه معتادين خوديار شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وابستگي به مواد مخدر
مقاله معتادين خوديار
مقاله عود مجدد مصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراجي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از راه هاي ترك اعتياد تشكيل گروه هاي معتادين خوديار است. با توجه به ميزان عود بالاي مصرف مجدد مواد مخدر در اين گروه پژوهشگران بر آن شدند تا با تحليل عوامل مختلف بر عود مجدد مصرف مواد، يك الگوي مناسب در جهت افزايش زمان تداوم ترك اعتياد به دست آورند.
مواد و روش ها: در طي يك مطالعه مقطعي تحليلي تمامي مردان معتاد خوديار شهرستان خمين (۳۵۰ نفر) در سال ۱۳۸۷ با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات در زمينه عوامل موثر بر ترك اعتياد، ايجاد اعتياد و عود اعتياد در اين گروه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: مهم ترين عامل معتاد شدن افراد كسب لذت و كنجكاوي (۷۵٫۱ درصد)؛ و مهم ترين عامل موثر در ترك اعتياد فرد، خسته شدن و فشار خانواده (۴۵٫۴ درصد) بوده است. همچنين، ۴۸٫۹ درصد افراد مجددا مواد مخدر مصرف كرده بودند. مهم ترين عامل عود اعتياد در معتادين خوديار بيكاري و تغيير در درآمد (۱۲٫۶ درصد) بوده است. در اين پژوهش بين سطح تحصيلات و محل سكونت با اعتياد به مواد مخدر رابطه معني دار مشاهده شد (p=0.000) در حالي كه بين نوع ماده مخدر مصرفي و ترك اعتياد و همچنين بين ميانگين سني افراد در اقدام به ترك و عدم اقدام به ترك رابطه معني داري مشاهده نشد .(p>0.05)
نتيجه گيري: با توجه به عود بالاي مصرف مجدد در معتادين خوديار به نظر مي آيد برنامه هاي کنوني ترك اعتياد در اين زمينه موثر نبوده اما با توجه به نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي گردد با تامين شغلي معتادين پس از ترك تا حدودي از عود مجدد مصرف در آنها پيش گيري نمود.