سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود سعیدی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فاطمه ثقفی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مجید عسکرزاده – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محسن جلالی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات، عملیات بانکداری نیز از وضعیت سنتی آن به سمت الکترونیکی گرایش پیدا می‌کند. از آنجا که در بانکداری نوین شکل ارائه خدمات متفاوت از بانکداری سنتی است و تسهیلات بیشتری برای مشتریان در نظر گرفته می‌شود و همچنین مسائل و چالش‌های خدماتی، امنیتی و مدیریتی جدیدی مطرح می‌شود نیاز است تا بر روی این مقوله مطالعات جامع و کاملی انجام شود. در این مقاله عوامل موثر بر پیکربندی بانکداری الکترونیکیمورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین اعمال مدیریت مناسب به منظور هماهنگی و کنترل فعالیت‌ها و منابع انسانی، مالی و فنی به منظور بهره‌برداری موثرتر از شبکه بانکداری الکترونیکی مورد توجه قرار می‌گیرد.