سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش بلوردی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

طی عملیات تزریق ،آمیزه ای سیمانی و یا شیمیائی با فشار به داخل سنگ یا خاک نفوذ کرده و خصوصیات مهندسی خاک یا سنگ را بهبود می بخشد.بهسازی پی با تزریق میتواند به هدف کاهش نفوذپذیری پی، افزایش مقاومت و باربری پی ، کاهش تغییر شکل پذیری ونشست پی ، پر کردن فضاهای خالی وتزریق تماسی در بین اجزاء سازه ها و پوشش تونلها وسنگ دیواره و افزایش مقاومت پی در برابر زلزله و روانگرائی انجام گیرد.در مقاله حاضر به بررسی عوامل کنترل کننده و موثر در طراحی تزریق پرداخته شده که شامل موارد زیر می باشد:-۱ هدف از اجراء تزریق چیست وبهسازی به چه منظوری انجام می شود؟ ۲- جنس و خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین¬شناسی تشکیلات پی)خاک یا سنگ( که بکمک اکتشافات ژئوتکنی کی ،گمانه های شناسائی وبررسیهای زمین شناسی مشخص می گردد . ۳- نفوذپذیری ونتایج آزمایش آب)لوژان و لوفران ( وقابلیت دوغاب خوری که خود تابع درز و شکاف و خلل و فرج تشکیلات پی و نوع مواد پرکننده فضاهای خالی می باشد۴- ترکیب آمیزه سیمانی و مواد افزودنی که خود تابع نوع و دانه بندی مواد و مصالح آمیزه و درصدهای مختلف وزنی و حجمی آب به سیمان می باشد۵-فشار متناسب که با توجه به روش تزریق هدف از اجزاتزریق و شرایط ساختگاهی برآورد می گردد.۶ روش اجرا عملیات تزریق وتجهیزات و لوازم آن. . در خاتمه به روشهای مختلف ارزیابی کارائی عملیات تزریق پرداخته شده است.