سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی خوزین –

چکیده:

بودجه ریزی عملیاتی، مدیریت هزینه و ارزیابی مؤثر عملکرد درکنار افزایش کیفیت و نیز قیمت گذاری صحیح محصولات و خدمات از چالشهای اساسی و لحظه ای پیش روی مسئولان و مدیران اس ت. در این راستا سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی زیادی پا به دنیای کسب و کار نهاده و به سرنوشتهای متفاوتی دچار گردیده اند. سیستم اطلاعاتی ABC/ABM یکی از راهکارهایی بود که پیاده سازی و اجرای صحیح آن در عمل مزایای زیادی برای استفاده کنندگان بهمراه دارد. در این مقاله ضمن اشاره به مزایای بی شمار استفاده از سیستم های اطلاعاتی هزینه یابی / مدیریت برمبنای
فعالی ت، دلایل مختلف ناکامی، در هنگام پیاده سازی و استفاده از چنین سیستمهایی و راههای جلوگیری از آن مورد کنکاش قرار گرفته است. دانستن موارد ایجاد اشکال و دوری جستن از آنها منشاء پیاده سازی و اجرای موفق چنین سیستمهایی می شود. ناآگاهی نسبت به مواردی که باعث عدم اثربخشی در پیاده سازی سیستم هزینه یاب ی، بودجه ریزی و مدیریت برمبنای فعالیت می گردد، باعث هدر رفتن منابع مالی و انسانی سازمان می شود. در چنین مواردی به دلیل مزایای بیشمار چنین سیستمهایی، سازمانها ناگزیر به تجدید بنا و احیای سیستمهای ناکام شده هستن د. فرایندی مستلزم
سرمایه گذاری مجدد و مصرف منابع بیشتر است. بنابراین بهتر است که با هوشیاری ۲۱۰ نسبت به مواردی که باعث شکست شده و ضمن بکارگیری راه کارهای مطرح شده، اقدام به پیاده سازی و اجرای اثربخش این سیستمها شود .