سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود رفیعی – معاون طرح و برنامه و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
مرتضی کوشا – عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

امروزه اطلاعات بعنوان عاملی پر ارزش در کنار سایر عوامل تولید بشمار می آید . باتغییرات سریع تکنولوژیک، جهانی شدنوگسترده تر شدن دامنه فعالیت موسسات، وجود سیستم های اطلاعاتی کارآمد از الزامات رسیدن به مزیت رقابتی است . فن آوری اطلاعات که به سیستم جمع آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات گفته می شود در ابعاد سخت افزار، نرم افزار، حجم و نوع داده ها و
شبکه های مخابراتی بسرعت درحال تحول و دگرگونی است . مزایای غیرقابل انکار فن آوری اطلاعات در افزایش دقت و سرعت جریان امور، افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و رضایت بیشتر مشتریان باعث شده سازمانها به سرعت به استقرار و استفاده از سیستم های اطلاعاتی روی آورند . آز آنجا که کسب منافع گوناگون مالی و اقتصادی مهمترین دلیل اجرای یک پروژة فن آوری
اطلاعات است از اینرو تعریف موفقیت در ابتدای پروژه و شناسایی و به کمیت درآوردن منافع برنامه ریزی شده و روشی که بتوان آنها را پیگیری نمود از الزامات اساسی موفقیت پروژه های فن اوری اطلاعات است . این مقاله تلاشی است در جهـــت تبییــن دلائل شکست پروژه های فــن آوری اطــلاعات در ارائه منــافع و چگونگی مدیریت موفق آن . عدم توجه به ظرافت های مدیریتی در اجرای پروژه های ITعلاوه برآنکه باعث عدم تحقق منافع پیش بینی شده می گردد احتمالاً موجب شکست این پروژه ها خواهد شد . شکست پروژه های IT به ضررهای مالی و اقتصادی آن محدود نمی شود و ممکن است تا سرحد شکست یک سازمان نیز ادامه یابد . در این مقاله ابتدا به ویژگیهای پروژه های فن آوری اطلاعات و انواع آن اشاره شده سپس به تشریح فرایند مدیریت منافع شامل معرفی چرخة مدیریت منافع، شناسایی منافع تهیه برنامه مدیریت منافع، اجرای برنامه منافع، ارزیابی نتیجه و روشهای ارزیابی سرمایه گذاری در این گونه پروژه ها خواهیم پرداخت .