سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب ترابی – معاونت نظارت بر توزیع برق تهران
پیام خوارزمی – معاونت نظارت بر توزیع برق تهران

چکیده:

نظر به سیاست برون سپاری خدمات به بخش غیر دولتی در صنعت برق، یکی از نیازهای اساسی در بخش توزیع برق، حضور پیمانکاران ذیصلاح برای اجرای پروژه های نو سازی، بهینه سازی، تعمیرات و … می باشد. در گام نخست در برق تهران هفت شرکت پیمانکاری با استفاده از نیروهای آموزش دیده موجود و جداسازی آنان از شرکت های توزیع نیروی برق تشکیل گردیده، ولی با توجه
به گذشت زمان و افزایش اعتبارات سالیانه پروژه های نوسازی و بهینه سازی و از طرفی کاهش نیروی انسانی متخصص فعال در این شرکتها به علل مختلف از جمله بازنشستگی، وهمچنین لزوم حضور پیمانکاران جدید برای توسعه بازاررقابت، در عمل مشاهده شد که ظرفیت نیروی انسانی متخصص موجود در بازار با افزایش تعداد شرکتهای پیمانکاری تغییر محسوسی ننموده است و بعبارت دیگر هیچ نشان روشنی از تربیت و آماده سازی نیروهای متخصص جدید مورد نیاز بازار توسط شرکت های پیمانکاری دریافت نگردید با توجه به اینکه این عامل روی کیفیت اجرای پروژههای توزیع
تأثیرگذار بوده است. لذا نتایج فرضیه توسعه ظرفیت نیروی انسانی متخصص آزاد در بازار کار با تخصیص کارت صلاحیت فنی باعث افزایش ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران توزیع خواهد شد. در این مقاله توصیف شده است.