سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدحسین رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه علامه طباطبائی
شیده سادات هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در دنیای کسب و کار امروز که تغییرات گوناگونی سازمان ها را احاطه نموده است، مدیران به منظور انطباق با این تغییرات و باقی ماندن در بازار از رویکردها و تکنیک های گوناگونی استفاده می کنند . با این وجود مشاهده می شود که بسیاری از سازمان ها، علی رغم استفاده از روش های گوناگون به نتایج مورد نظر دست نمی یابند. علت این امر می تواند بی توج هی سازمان ها به عوامل موفقیت برنامه ها و توجه صرف بر اجرای آنها باشد . با توجه به کاربرد رو به گسترش برنامه شش سیگما در سازمان های کشور، در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر موفقیت این برنامه می پردازیم.