سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا رهنمایی – کارشناس ارشد ، مهندسی نساجی (مدیریت صنایع نساجی)
عبدالحسین صادقی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی (قطب علمی نساجی) پژوهشکده مواد و فناوری
سیامک سحر خیز – استادیار دانشکده مهندسی نساجی (قطب علمی نساجی )

چکیده:

در این مقاله عوامل کلیدی موفقیت(CSF) شرکت های کوچک و متوسط پوشاک ایران، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل از این پژوهش ، نشان می دهد که محصول ، شیوه های مدیریت، ارتباط با مشتری و استراتژی شرکت، ۴ عامل اول موفقیت شرکت های شرکت های کوچک و متوسط پوشاک در ایران هستند. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت (Critical Success Factor)، که موضوع پژوهش های گسترده در کشورهای توسعه یافته است، این امکان را فراهم می کند که شرکت ها، مخصوصا شرکت های کوچک و متوسط که با محدودیت بیشتر منابع مواجه اند، منابع کمیاب خود را بر عوامل موثرتر متمرکز نموده و در نتیجه به موفقیت های بزرگتری دست یابند.