سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صفری مقدم – مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور دی و مدیرکل سابق مرکز مطالعات سازمان هو
علیرضا کاشف زاده – کارشناس تحلیل سیستمها و همکار واحد سیستمهای مدیریت ایمنی شرکت مهندس

چکیده:

استقرار نظام مدیریت ایمنی اگرچه در گام نهایی به مجموعه ای از رویه ها، فرآیندها، چک لیستها و حتی ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری نیازمند است، اما بیش و پیش از آن نیازمند یک دگرگونی و تغییر نگرش در فرهنگ سازمانی می باشد . در اختیار داشتن سیاست سازمانی شفاف و مشخص در این راستا، قوانین و مقررات پشتیبانی کننده از انجام مدیریت ایمنی و همچنین ساختار مناسب سازمانی برای انجام فرآیند مدیریت ایمنی در داخل سازمان ازجمله عوامل کلیدی موفقیت هستندکه نیل به اهدافی که سیستمهای مدیریت ایمنی بمنظور دستیابی به آنها توسعه یافته اند، بدون
توجه به این الزامات و پیش نیازها مقدور نمی باشد . سرمایه گذاری بر روی سیستمهای مدیریت ایمنی بدون توجه به این الزامات منجر به شکست تلاشهای صورت گرفته، اتلاف منابع و زمان سازمان بدون نیل به اهداف و در نتیجه سرخوردگی و بدبینی نسبت به موثر بودن اینگونه اقدامات می گردد . در این مقاله به عنوان عوامل کلیدی موفقیت، به مجموعه ای از نیازمندی ها و الزامات استقرار سیستم مدیریت ایمنی با نگاهی به الگوهای موفق کشورهای پیشرو در ارتقاء ایمنی اشاره شده و در این راستا از واقعیتهای موجود، موانع و برخی تجارب ناموفق صورت گرفته در صنعت حمل و نقل هوایی آورده شده است .