مقاله عوامل کنترل کننده هوازدگي حفره اي (تافوني) در گرانيت هاي جنوب مشهد و سازند شمشک واقع در بخش شمالي بينالود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در جغرافيا و توسعه ناحيه اي از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: عوامل کنترل کننده هوازدگي حفره اي (تافوني) در گرانيت هاي جنوب مشهد و سازند شمشک واقع در بخش شمالي بينالود
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تافوني
مقاله هوازدگي حفره اي
مقاله مشهد
مقاله فروپاشي دانه اي
مقاله گرانيت
مقاله هوازدگي نمکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانه باد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهمترين سيماي هوازدگي در توده  هاي گرانيتي، هوازدگي حفره اي است که به آن تافوني مي گويند. تافوني ها حفرات عميق و توخالي اند که توسط سازوکارهاي متفاوت هوازدگي به وجود مي آيند. در اين نوشتار، چگونگي پيدايش تافوني ها و عوامل کنترل کننده آنها در گرانيت هاي جنوب مشهد و ماسه سنگ هاي سازند شمشک در يک آب و هواي نيمه خشک بررسي شده است. براساس مطالعات پتروگرافي، اين سنگ ها متشکل از کوارتز، فلدسپات پتاسيم، پلاژيوکلاز و ميکا هستند. در ناحيه مورد مطالعه، تافوني ها بيشتر به وسيله فرايند هاي فيزيکي و شيميايي تشکيل شده اند. در اين سنگ ها، تافوني ها به وسيله عوامل کاني شناسي و ساختاري سنگ، تغييرات آب و هواي محلي اطراف تافوني ها و ميکروکليماي درون خود حفرات کنترل مي شوند. به دليل فابريک (بافت) دانه اي در گرانيت ها، يکي از مهمترين فرايند هاي ايجاد کننده هوازدگي حفره اي، فروپاشي دانه اي کاني  هاي ناپايدار مانند فلدسپات ها و ميکاهاست. آناليز خاک هاي توليد شده در زير گل سنگ  هاي روي صخره  هاي گرانيتي توسط XRD وجود کوارتز، اورتوکلاز، آلبيت، کلسيت و کاني هاي رسي (به ترتيب فراواني شامل کائولينيت، ايليت و مونتموريونيت) را به اثبات رسانده است. سيستم هاي درزه، رگه هاي پگماتيتي، تورق سطحي، سست شدن و سخت شدن رويه رخنمون هاي سنگي از عوامل مهم کنترل کننده شروع تشکيل تافوني ها و رشد آنها محسوب مي شود. بنابراين پيشنهاد مي شود که ليتولوژي و ساخت سنگ و نيز تغييرات محيطي از عوامل مهم کنترل کننده هوازدگي حفره اي در اين سنگ ها باشد. در سازند شمشک نيز انحلال سيمان آهکي و هوازدگي نمکي نقش بسيار مهمي در تشکيل تافوني ها ايفا مي نمايد.