مقاله عيسي مسيح به روايت قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: عيسي مسيح به روايت قرآن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عيسي مسيح
مقاله دين مسيحيت
مقاله قوم بني اسرایيل
مقاله مريم عذرا
مقاله انجيل
مقاله تورات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اديان ابراهيمي که مسيحيت يکي از آنها است، دوره هاي پرفراز و نشيبي را پشت سرگذاشته است. قوم بني اسرایيل، پيروان اين دين، با تمام ويژگي ها، خرافات، عقايد، حوادث زيادي را براي مريم (ع) و فرزندش عيسي مسيح به وجود آورد. تشکيک در وجود هر دو، اذيت و آزار آنها از سوي بني اسرایيل که باعث ابهام و تاريکي زيادي شده است در آيات قرآن کريم به صراحت توضيح داده شده است و بعد از شش قرن به روشني و شيوايي چهره زيبايي از مريم (ع) و فرزندش فراروي بشريت قرار داده که علي رغم اين روشني، متاسفانه دين کليسا دچار انحراف و ضعف از بيان شخصيت مريم (ع) و عيسي مسيح (ع) است.