مقاله عيوب فصاحت در کتاب راحه الصدور و آيه السرور بعنوان يکي ازمختصه هاي سبکي اين کتاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۲۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: عيوب فصاحت در کتاب راحه الصدور و آيه السرور بعنوان يکي ازمختصه هاي سبکي اين کتاب
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راحه الصدور
مقاله بلاغت
مقاله فصاحت
مقاله عيوب فصاحت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شميسا سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: رسول بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از ساده ترين راههاي بررسي متن به لحاظ سبک شناسي، بررسي يک اثر از سه ديدگاه: زبان، فکر و ادبياتست. در همين راستا توجه به سه سطح آوايي، لغوي و نحوي در بررسي آن اثرادبي از نظر زباني مهم بوده و مورد تاکيد قرارگرفته است. با اين ديد در بررسي زباني يک اثر هنري، به لغات و جملات آن اثر، از نظر محور همنشيني وجانشيني، استعمال لغات کهن «آرکائيسم»، سره نويسي، پس و پيش آوردن اجزا جمله، گزينش واژه و … که باعث عيوبي مانند تعقيد و غرابت استعمال و … ميگردد، پرداخته شده، دلايل اين کاربردها، مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد.
براين اساس دراين پژوهش، جملات و کلمات کتاب راحه الصدور از لحاظ فصاحت و عيوب آن درکلمه و کلام بعنوان يکي از شگردهاي سبکي در شناخت بهتر و دقيق اين اثر ادبي مورد بررسي قرار گرفته است. به همين منظور پس از برشمردن عيوب فصاحت، چگونگي کاربرد آنها در اين کتاب، استخراج، تبيين و توجيه ميگردد.