مقاله عيوب موجب فسخ نكاح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در فقه اهل بيت عليهم السلام از صفحه ۹۴ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: عيوب موجب فسخ نكاح
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عيوب موجب فسخ
مقاله عيوب منصوص
مقاله عدم انحصار عيوب
مقاله قاعده لاضرر
مقاله قاعده لاحرج
مقاله كلمه «انما»

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوال اصلي مقاله اين است كه آيا عيوب موجب فسخ نكاح، فقط همان موارد ذكر شده در روايات است يا غير آنها را نيز در بر مي گيرد؟
براي پاسخ به اين سوال به پنج دسته از روايات اشاره شده و مواردي نيز مورد نقد و بررسي قرارگرفته كه عبارتند از: ۱- تاثير يا عدم تاثير عيوب در فسخ نكاح به صورت مطلق ۲- تصريح به تاثير عيوب منصوص و سكوت نسبت به باقي عيوب ۳- منشا اختلاف دلالت احاديث.
در ادامه با توجه به قاعده هاي لاضرر و لاحرج، امكان استدلال به اين دو قاعده و چگونگي استفاده فقها از آنها مطرح شده است و در پايان نيز بحث مبسوطي در دلالت كلمه «اّما» بر حصر ارايه شده است.