سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلیم فرزانه – اداره اصلاح و تهیه بذر چغندرقند اردبیل
سرالله گالشی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جواد رضایی – مرکز تحقیقات پنبه کشور

چکیده:

سبز کردن به تعداد کافی و توزیع یکنواخت آن از عامل های مهم در عملکرد پنبه می باشد و در حقیقت پیش نیاز یک زراعت موفق محسوب می گردد این هدف به آسانی و در شرایط خشک حاصل نمی شود سطح خاک عموما برای دوره های نسبتا طولانی بهطور متناوب مرطوب شده و اغلب بدون آنکه فرصت کافی جهت جوانه زدن بذر با استقرار گیاهچه جوانه وجود داشته باشد. سریع خشک می شود.