سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین داوری اردکانی – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات
مرتضی همایون صادقی –
محمدتقی وکیل باغمیشه – دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله به مطالعه روشی مبتنی بر آنالیز ارتعاشی برای عیبیابی جعبهدندههای خودرو برگرفته از یک خط تولید با استفاده ازشبکههای عصبی میپردازد. هدف از این پژوهش یافتن روشی برای عیبیابی جعبهدنده با قابلیت کاربرد صنعتی میباشد. جعبهدنده های مورد بررسی از نوع پنجدندهManualو متعلق به خودروNissan Juniorساخت کارخانه چرخشگر میباشند. دو شتابسنج برای اندازهگیری ارتعاشات دستگاه روی پوسته جعبهدنده قرار گرفتند. با استفاده از پردازش سیگنالهای ثبت شده، هشت پارامتر به دست آمدند که در نهایت چهار پارامتر که نسبت به عیب های موجود حساسیت بیشتری داشتند به عنوان مؤلفههای بردار مشخصه انتخاب شدند. این چهار پارامتر عبارتند ازNA و * ۴ FM0 ،Kurtosis ،RMSسپس با استفاده از شبکه عصبی چند لایه مرحله نهایی عیبیابی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشاندهندهی عملکرد مطلوب این روش برای عیبیابی جعبهدنده میباشد. به ویژه، در دو مورد، نتایج دقت ۱۰۰ % را نشان میدهند. تفاوت عمده این پژوهش در مقایسه با پژوهشهای پیشین، استفاده از تعداد زیادی جعبهدنده برگرفته شده از یک خط تولید با عیبهای گوناگون، پیچیده و کاملا کنترل نشده میباشد. همچنین عملکرد روش پیشنهادی روی سیگنالهای ارتعاشی مختلف با توجه به محل قرار گرفتن سنسور و بار اعمال شده مورد ارزیابی قرار گرفته است