سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا صدوقی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دانشکده برق
سهیل تشکر – کارشناس ارشد مکاترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دانشکده برق
حمیدرضا بهبهانی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دانشکده برق

چکیده:

سیستمها وتجهیزات دفاعی در حال توسعه وپیچیده تر شدن هستند ، مونیتورینـگ وضـعیت آنهـا بـه منظـور تشـخیص زودهنگام عیوب مخت لف می تواند تا حد زیادی مانع ازخرابی نابهنگام آنها و بروز صدمات جـانی و مـالی جبـران ناپـذیر شود . هدف این مقاله تبیین ضرورت مسئله و گشودن دریچه ای به بحث مونیتورینگ وعیب یابی پیش گویانه سیسـتمهای پیچیده دفاعی است که به نظر می رسد باید توجه بیشتری در طراحی سیستمها به آن مبذول داشته شود