سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیروز بختیاری نژاد – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة مهندسی مکانیک
علی حاج نایب – کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة مهندسی مکا
سینا احسانی یگانه – کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة مهندسی مکا

چکیده:

در این مقاله ابتدا مدل تئوری مناسبی برای تعیین ارتعاشات بلبرینگ پس از خرابی ارائه گردید و در مرحله بعد برای انجام آزمایش، تکیه گاهی جهت سوار کردن بلبرینگ های سالم و معیوب طراحی و ساخته شد . سپس یک نمونه بلبرینگ مورد آزمایش قرار گرفت و با بکارگیری امکانات آنالیز ارتعاشی موجود در نرم افزار نوشته شده، ارتعاشات نمونه های سالم و معیوب مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت روشی برای تشخیص وجود عیب در بلبرینگ های مشابه ارائه گردید .