سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد خسروی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه پژوهشی مکانیک تهران – ایران
مسعود سلطانی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه پژوهشی مکانیک تهران – ایران
امیرهوشنگ مهرانفرد – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه پژوهشی مکانیک تهران – ایران

چکیده:

در برنامه ریزی تعمیر و نگهداری نیروگاه ها، ضروری است که تدوین برنامه و طرح عیب یابی، تخصیص منابع انسانی و مالی،جمع آوری اطلاعات مربوط به عیوب و همچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور بهینه سازی بهره برداری نیروگاه ها مدنظر قرار گیرد . در این مقاله نتایج یک پروژه تحقیقاتی پیرامونتهیه آرشیو نرم افزاری عیوب و تدوین سیستم خبره جهت عیب یابی بویلرهای نیروگاهی ارایه شده است . برای این منظور ابتدا نرم افزار BFDEX معرفی و قسمت های مختلف آن از جمله پایگاه اطلاعاتی به کار رفته در تهیه نرم افزار و الگوریتم سیستم خبره عیب یابی تشریح شده است . سپس نتایج حاصل از اجرای نرم افزار برروی دو نمونه لوله تخریب شده بویلر یکی از نیروگاه های کشور ارایه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که نرم افزار مذکور، قابلیت مناسبی در تعیین نوع عیب و دلایل احتمالی بروز آن را دارا می باشد .