سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی صالحی – دانشجوی دکتری ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ، استفاده از اغتشاشات جرمی در عیب یابی بر اساس تغییرات انحنای تغییر شکل سازه ناشی از عیب مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای ورودی برای این فرایند عیب یابی شامل شکل مودهای اندازه گیری شده سازه قبل و بعد از ایجاد عیب در موقعیت های مختلف قرار گیری یک جرم متمرکز مشخص روی سازه می باشد . سپس ، این روش بر روی یک تیر یکسر گیردار بصورت عددی پیاده سازی گردیده است. نتایج عددی نشان می دهند که این روش می تواند با قابلیت اطمینان مناسبی محل وقوع عیوب سازه ای را تعیین نماید.