سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید معاونیان – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندس
مهدی شهاب – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی مکانیک
امیرمهدی پاشایی نژاد – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

اهمیت شناسایی عیب به سبب اینکه با شناسایی درست و به موقع عیب می توان از کاهش بازده فرآیند و تولید و یا حتی از کار افتادگی یک سیستم جلوگیری کرد، نمود خاصی می یابد . در این مقاله عیب یابی سیستم تعلیق فعالخودرو با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی عملگر هیدرولیکی و اختلال در کنترلرمورد ت حقیق است . ابتدا مدلسازی سیستم در محیط شبیه سازی نرم افزار MATLAB انجام شده سپس برای کنترلر طراحی شده عیب یابی سیستم به همراه پارامترهای کنترلر توسط شبکه های عصبی – فازی انجام گرفته است .