سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شکوفه طیبی – تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف
رامین بزرگمهری – تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف
محمد شاهرخی – تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف،

چکیده:

شناسایی و تشخیص عیب اهمیت بسزایی در ایمنی و بهینه کردن عملیات فرایندی دارد. روشهای متعددی در تشخیص عیب، ارائه شده است. در این مقاله، از منطق فازی برای تشخیص و شناسایی عیب در فرایند تخمیر اتانول، استفاده شده است. منطق فازی، روشی کیفی و مستقل از مدل میباشد که ارتباط بین نشانه ها و علتها را در قالب گزاره های اگر آنگاه بیان مینماید. در این تحقیق، به منظور دستیابی به دقت بالاتر در تشخیص عیوب، پارامترهای توابع تعلق فازی با الگوریتم ژنتیک بهینه شده اند. طراحی سیستم عیب یاب، در محیط C++ Builderانجام گرفته است. نتایج سیستم عیب یاب طراحی شده، مبین تشخیص صحیح عیوب چندگانه در حالتهای انحراف زیاد و کم عیوب میباشد.