سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا صدوقی – دانشجوی دکترا، مربی، دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر
سهیل تشکر – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر- گروه مکاترونیک
محمد ابراهیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله بر اساس مؤلفه های زمانی و فرکانسی سیگنال ارتعاش دو روش عیب یابی مبتنی بر آموزش شبکه های عصبی مصنوعی معرفی شده است. در هر دو روش برای تشخیص سالم یا معیوب بودن بیرینگ از دو عامل مقدار مؤثر (RMS) و کرتوزیز (Kurtosis Factor) استفاده شده است. تشخیص نوع عیب بیرینگ به کمک مؤلفه های فرکانسی امکان پذیر است که در روش اول به کمک اطلاعات طیف فرکانسی، و در روش دوم بر اساس فاصلۀ بین ضربه های متوالی موجود در تغییرات زمانی ارتعاش، نوع عیبتشخیص داده می شود. در پایان نتایج حاصل با هم مقایسه شده اند.