سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید چیت ساز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مه
سیدمرتضی همایون صادقی – استایار دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریزدانشکده فنی مهندس
میرمحمد اتفاق – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز دانشکده فنی مهندسی مکا

چکیده:

امروزه نقش چرخدنده ها در صنعت که عمدتا برای تغییر سرعت و یا گشتاور مورد استفاده قرار می گیرند، بر کسی پوشیده نیست. در این میان، مبحث عیب یابی چنین مجموعه های چرخدندانه ای، اهمیت زیادی پیدا کرده است. یکی از روشهای مهم عیب یابی چرخدنده ها، میانگین گیری سیگنال ارتعاشی حاصل از آنها در حوزه زمان میباشد، اما برای به کارگیی این روش، ثابت و یا سنکرون بودن دور، لازم و ضروری است. در این مقاله سعی شده است سیگنال ارتعاشی حاصل از درگیری چرخدنده های جعبه دنده، درد حالتی که دور ورودی آن سنکرون نیست، توسط روش میانگین گیری سیگنال در حوزه زمان مورد پردازش قرار گیرد. سه روش جدید و جداگانه برای فرایند میانگین گیری سیگنال پیشنهاد، و برای سه حالت (چرخدنده سالم، چرخدنده با یک دندانه شکسته و چرخدنده با دندانه سایش یافته) مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج به دست امده نشان می دهد که با در دست داشتن تغییرات دور ورودی نسبت به زمان، روشهای مذکور، حتی برای عیوب کوچک همراه با نویز زیاد، با دقت خوبی کارایی خواهند داشت.