سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فروغ امین راد – گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
پرگل قوام مصطفوی – گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمحمدباقر نبوی – گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
غلامحسین وثوقی – گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
آبسنگ های مرجانی برای بقاء در محیط های دریایی به حضور جلبک تک سلولی زوگزانتله در لایه گاسترودرم خود نیاز دارند. شناسایی مولکولی زوگزانتله با مرجان ها از سال ۰۲۲۴ در شمال خلیج فارس آغاز شده است و طبق این بررسی ها کلاد غالب همزیست با مرجان های سخت و نرم در این منطقه بوده که به علت شوری و درجه حرارت و کدورت بالای آب در خلیج فارس این کلاد در حال تغییر می باشد. در این تحقیق، Symbiodinium همزیست با گونه های Acropora downingi ، Platygyra daedallea و Pavonna decussata روش های مولکولی شناسایی شده است. نمونه برداری از جنوب جزیره خارکو و از عمق ۳ ۴ متری انجام شده است که پس – از استخراج DNA و انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز ) PCR ( و پس از تعیین ترادف ژنی و رسم درخت فیلوژنی نتایج نشان میدهد که کلاد C تنها کلاد همزیست با گونه های مورد نظر بوده است. از آنجا که طبق مطالعات قبلی گونه های A.downingi و P.daedallea در سایر بخش های شمال خلیج فارس دارای کلاد D بوده اند، لذا این تغییر کلاد را می توان به تغییرات محیطی و شرایط خاص ناحیه خلیج فارس نسبت داد.