مقاله غايت مند بودن آفرينش در فلسفه اسلامي: با محوريت غرض ورزي خالق و غرض مندي مخلوق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۱۵۲ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: غايت مند بودن آفرينش در فلسفه اسلامي: با محوريت غرض ورزي خالق و غرض مندي مخلوق
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علت غايي
مقاله غايت فعل
مقاله غايت فاعل
مقاله حکمت
مقاله عنايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: امامي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام آفرينش از ابعاد مختلفي چون نظام فاعلي جهان، نظام داخلي و نظام غايي در خور بررسي است. اين پژوهش نظام هستي را از بعد نظام غايي مورد بررسي قرار داده و به دنبال پاسخگويي به اين سوالات است که آيا نظام آفرينش نظامي هدفمند است؟ آيا خداوند در آفرينش، داراي غرض است؟ و غرض نداشتن خداوند به چه معنا است؟
از نظر فلاسفه اسلامي، حکمت الهي اقتضاي آن دارد که افعال خداوند همه از غايت و هدف برخوردار باشند و نفي غرض از فعل خداوند عبارت از نفي غرض فاعلي است و با توجه به نفي غرض زايد بر ذات، غايت آفرينش همان علم پروردگار و ابتهاج ذاتي او به کمالات مندرج در ذات است که به سبب آن، به ايجاد نظام هستي مبادرت ورزيده است.