مقاله غربال انتخابي لاکتوباسيل هاي بالقوه پروبيوتيک از محصولات لبني تخميري محلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: غربال انتخابي لاکتوباسيل هاي بالقوه پروبيوتيک از محصولات لبني تخميري محلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاکتو باسيلوس
مقاله باکتري هاي پروبيوتيک
مقاله محصولات لبني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادي ابراهيمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محصولات لبني تخميري اکوسيستم پيچيده اي ازانواع گونه ها و سويه هاي باکتري هاي اسيد لاکتيک هستند که جداسازي باکتري هاي پروبيوتيک از اين محصولات را با مشکل مواجه مي سازند. هدف ما در اين مطالعه غربال انتخابي لاکتو باسيل هاي بالقوه پروبيوتيک٬ از کل باکتري هاي اسيد لاکتيک محصولات لبني تخميري محلي شامل ماست، دوغ، پنير و کشک بدون گذراندن مراحل اوليه و زمان بر، خالص سازي مي باشد. در اين مطالعه ۳۰ نمونه مختلف از محصولات لبني شامل ماست، دوغ، پنير و کشک از کارگاه هاي سنتي تهيه، در دماي ۴ درجه سانتي گراد به آزمايشگاه منتقل و براي غني سازي به محيط MRS broth محيط مغذي و مناسب رشد لاکتوباسيل ها منتقل شدند. به منظور افزايش احتمال رشد باکتري هاي پروبيوتيک، سويه هاي حساس به شرايط اسيدي، نمونه هاي لبني طي يک تيمار اسيدي حذف و ايزوله هاي مقاوم به اسيد و املاح صفراوي روي محيط MRS agar حاوي ۱% املاح صفراوي جدا شدند. پس از رنگ آميزي گرم و تست کاتالاز، باکتري هاي ميله اي گرم مثبت و کاتالاز منفي جنس لاکتوباسيل شناسايي و در گليسرول در دماي -۷۰ درجه سانتي گراد نگهداري و ميزان مقاومت نسبت به شرايط اسيدي و املاح صفراوي اين ايزوله ها مورد ارزيابي قرار گرفت. در نهايت از ۳۰ نمونه محصول لبني مختلف، ۱۹ سويه لاکتوباسيل که بالاترين مقاومت به شرايط اسيدي و املاح صفراوي داشتند، به عنوان سويه هاي بالقوه پروبيوتيک انتخاب شدند.