سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه عبدالعلی – دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی- دانشکده ی مهندسی شیمی
علی رضا کشتکار – سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده علوم
محمد مهدی منتظر رحمتی – دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی- دانشکده ی مهندسی شیمی
رضا دباغ – سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده علوم

چکیده:

در مطالعه ی حاضر، توانایی جذب زیستی یون های فلز نیکل از محلول آبی توسط چهارگونه از جلب ک های قهو ه ای دریای عمان شامل Nizimuddinia zanardini ،Cystoseira indica ،Sargassum glaucescens و Padina australis در حالت های خام و فراوری شده با مواد شیمیایی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. کلرید کلسیم ،( CaCl2) فرمالدهید(FA) و گلوتارآلدهید (GA) برای فراوری شیمیایی و افزایش ظرفیت جذب زیست جاذب ها مورد استفاده قرار م ی گیرند. با افزایش pH ، ظرفیت جذب افزایش می یابد، بیشینه ی ظرفیت جذب یو ن های فلز نیکل در pH بهینه ی ۶ است و برای جلبک Cystoseira indica که با فرمالدهید % ۱۰ فراوری شده می باشد و مقداری برابر ۱۰/۰۶۳mg/g دارد.