مقاله غربشناسي اقبال لاهوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: غربشناسي اقبال لاهوري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه اسلامي
مقاله اقبال لاهوري
مقاله هگل
مقاله نيچه
مقاله معرفت ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پور عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به نظر مي رسد كه يكي از تاثيرات اساسي و بارز انديشه هاي اقبال، گشودن باب نقد معرفت شناختي از فلسفه غرب (و نيز فلسفه و كلام شرق در سير فلسفه در ايران) است. در اين مسيرِ نقد فلاسفه و نحله هاي معرفت شناختي ايشان، به طور كلي، جهت و پرتوي روشن بر منظر كساني انداخته مي شود كه مي خواهند در جهت انديشه هاي اقبال گام بزنند. هگل و نيچه كه به طور مختصر در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند، نمونه دو جريان فلسفي فكري غرب اند كه يكي كلامي و ايده آليستي مي انديشد و ديگري اصطلاحا ضد كلامي و اخلاقي؛ و اقبال هر دو آنها را دچار ضعفها و كاستيهاي فكري فراوان مي داند.
اقبال بر آن است كه عمق تفكر و معرفت ديني شرق به خصوص اسلام مولفه هاي پويا و متحركي دارد كه از انحطاط، بدبيني و رجعت باز مي دارد؛ خوش بيني، تبيين اميدواركننده و تفسير معنوي مبتني بر قرآن بر جهان انساني عرضه مي كند.
اقبال لاهوري نقد و تبيين معرفت ديني را روح و اصالت و شكوه و موضوعيتي نوين بخشيد. ارتفاع و گستردگي اين نقد و تبيين چنان بارز و پايا شده است كه در هيچ نقطه اي از جهان، پژوهنده و متفكر و روشنفكر دين پژوه و دين انديش خود را از آن بي نياز نخواهد يافت.