مقاله غزالي و فلسفه اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جاويدان خرد از صفحه ۸۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: غزالي و فلسفه اسلامي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غزالي
مقاله فلسفه
مقاله تهافت الفلاسفة
مقاله ابن رشد
مقاله فارابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري اردكاني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظاهرا جايگاه غزالي در تاريخ فلسفه اسلامي معلوم است. بسياري کسان، گمان مي کنند که او با فلسفه مخالفت کرده و آن را از سير و پيشرفت باز داشته است. در اينکه کتاب تهافت الفلاسفة، متضمن مطالب کلامي ضد فلسفه و احکام فقهي مشعر بر انتساب آرا فلاسفه به کفر و بدعت است، ترديد نمي توان کرد. ولي قبل از غزالي هم، فقيهان بسياري منطق و فلسفه را زندقه دانسته بودند و اگر تکفير و تحريم فلاسفه و فلسفه، راه را مي بست، مي بايست راه فارابي و ابن سينا با زندقه دانستن منطق و ادعاي کفايت نحو به جاي آن بسته شده باشد.