سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید مرودشتی – کارشناس ارشد پلیمر، مجتمع آموزشی تحقیقاتی بعثت – مرکز تحقیقات مهندسی
رحیم اقراء – کارشناس ارشد متالورژی، ریاست مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی
عبدالمجید قاسمی – کارشناس ارشد بخش الکتروشیمی ومواد، مجتمع آموزشی تحقیقاتی بعثت – مرکز ت
علی باقری – کارشناس ارشد بخش الکتروشیمی ومواد، مجتمع آموزشی تحقیقاتی بعثت – مرکز ت

چکیده:

امروزه باتری های روی – اکسید نقره به عنوان نوعی از باتری های پر انرژی جایگاه خاصی را در صنایع نظـامی جهـان به خود اختصاص داده اند . این باتری ها با دانسیته انرژی بالا و طول عمر نگهداری مناسب از لحاظ سرعت دشـارژ بـه دو دسته ) High Rate شدت دشارژ بالا ) و ) Low Rate شدت دشـارژ پـایین ) تقسـیم بنـدی مـی شـوند . از لحـاظ ساختاری این دسته باتری ها دارای الکترودهای روی و اکسید نقره بوده که توسط غشاء پلی اتیلنی و یا سلوفانی از هم از خلال غشاء هـای Zn +2 و ممانعت از انتقال یون های H – 2O و OH مجزا می شوند . توانایی نقل و انتقال گونه های مورد استفاده در این باتری ها دارای اهمیت شایانی است . در مقاله حاضر خ صوصیات غشاء های پلیمری تهیه شده در مرکز تحقیقات مهندسی فارس و بکار رفته در باتری های
روی – اکسید نقره عنوان گردیده است . غشاء های حاضر دارای پایه پلی اتیلنی و دارای افزودنی هـای مختلفـی ماننـد نرم کننده، مرطوب کننده، عامل فتیله ای کننده و عامل تخلخل ساز می باشن د . این غشـاء هـا در بـاتری روی – اکسـید نقره تحت ولتاژ ۲/۱ ولت و جریان ۰/۱ آمپر شارژ و تحت جریان ۰/۰۲۵ آمپر دشارژ گردیده اند و پاسخ مناسبی را از خود نشان داده اند . فعالیت های تحقیقاتی جهت افزایش عمر و تعداد سیکل های شارژ – دشارژ در حال انجام است .