سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصراله کلانتری – اهواز دانشگاه شهید چمران گروه زمین شناسی

چکیده:

برای ارزیابی عناصر کمیابی مثل آهن، روی، سرب، مس، نیکل، کادمیوم، باریم، استرانسیوم، و ارسنیک از چهل ایستگاه مختلف در امتداد رودخانه های کرخه و کارون در دو نوبت نمونه برداری صورت گرفت . نتایج آنالیز نمونه مجموع غلظت عناصر فوق در آب رودخانه کرخه کمتر از رودخانه کارون می باشد . روند ها نشان می دهد که در تغییر غلظت عناصر از منشاء رودخانه ها به سمت نقطه خروجی برای هردو رودخانه افزایشی می باشد . غلظت عنصر استرانسیوم نسبت به بقیه عناصر بیشتر می باشد و کمترین غلظت را عنصر نیکل نشان می دهد . هر چند که غلظت آهن در آب هر دو رودخانه تفاوت کمی را نشان می دهد، ولی تفاوت غلظت کادمبوم در آب رود خانه ها قابل توجه می باشد . غلظت یون مس در بعضی از ایستگاههای رودخانه کارون چندین برابر رودخانه کرخه است . با توجه به اینکه غلظت این عناصر برای آب آشامیدنی و کشاورزی حائز اهمیت هستند، در این بررسی سعی می شود که روند تغییرات غلظت این عناصر از سر منشاء رودخانه ها در استانهای لرستان، کرمانشاه، اصفهان، چهار محال بختیاری تا خروجی آنها در استان خوزستان ارایه گردد .