مقاله غلظت راديم- ۲۲۶ در نمونه هاي آب معدني بطري شده ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۵۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: غلظت راديم- ۲۲۶ در نمونه هاي آب معدني بطري شده ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديم- ۲۲۶
مقاله آب معدني
مقاله کيفيت آب
مقاله روش آزادسازي گاز رادان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري لر علي
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سعيده سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي غلظت ۲۲۶Ra در ۴۲ نمونه مربوط به ۱۴ نوع آب معدني بطري شده موجود در بازار تهران اندازه گيري شده است. براي تعيين ميزان پرتوزايي آب هاي معدني از روش آزادسازي گاز رادان ناشي از انحلال سولفات راديم در EDTA (نمک دي سديک اتيلن دي آمين تترااستيک اسيد) استفاده شده است. نتايج به دست آمده ميزان ۲۲۶Ra را در نمونه هاي آب معدني آزمايش شده، بين ۲ تا ۱۲٫۳ ميلي بکرل در ليتر (mBq l-1) نشان مي دهد که در مقايسه با ميزان مجاز راديم در آب هاي آشاميدني که طبق استانداردهاي بين المللي تا ۱۰۰mBq l-1 تعيين شده است، داراي سطح پرتوزايي پاييني مي باشد. در صورتي که ميزان مصرف آب معدني در ايران را حدود ۴۰ ليتر در سال، در نظر بگيريم، دز موثر مجموع ساليانه آن براي بزرگسالان ۰٫۱۳۸μSv محاسبه مي گردد.