سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
هانیه بالیده – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
میلاد احمدی مرزالله – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HES)، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامرضا حسین دوست – کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:
زمینه: فلوراید یکی از عناصر مهم در ترکیب دندان ها و استخوان ها می باشد. افزایش و یا کاهش این ماده در بدن باعث بروز مشکلاتی می شود. فلوئوروزیس، در نتیجه افزایش فلوراید در بدن و پوسیدگی دندانی در نتیجه عدم دریافت کانی فلوراید در بدن ایجاد می شود. از آنجایی که قسمت اعظم فلوراید در بدن از طریق آب آشامیدنی تأمین می شود لذا تعیین مقدار فلوراید در آب آشامیدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از کلمات کلیدی فلوراید، آب آشامیدنی، فلوئوروزیس، پیوستگی دندانی در پایگاه های داده های Google scholar, SID, Pubmed, science Direct جستجو انجام شد و چند مطالعه نیز در ایران مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در کشور ایران در بیشتر شهرها با کمبود فلوراید در آب آشامیدنی مواجه هستیم. این کمبود فلوراید در شهرهای شمالی و غربی ایران نسبت به شهرهای جنوبی واضح تر است زیرا مصرف آب و مواد غذایی دریایی در شهرهای جنوبی بیشتر است و همین عامل فلوراید را به زنجیره غذایی مردم این نواحی وارد می کند. نتیجه گیری: با توجه به این شرایط در ایران باید راهکارهای مناسب جهت به حد استاندارد رساندن فلوراید در آب آشامیدنی ایران انجام شود.