مقاله غلغل اجزاي عالم بشنويد (تحليل عارفانه نماز از ديد مولوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: غلغل اجزاي عالم بشنويد (تحليل عارفانه نماز از ديد مولوي)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماز
مقاله نماز عارفانه
مقاله مولوي
مقاله مثنوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادمنش عطامحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماز ستون دين و نزديکترين راه به حق است؛ برپا داشتن آن با حضور قلب، موجب دست يابي به گنج هاي اسرار و حقايق الهي و در نتيجه سبب تقرب به معشوق سرمدي است.
نماز بهترين و کارآمدترين سلاح نبرد با ابليس و خدعه هاي اوست. نماز بدرقه آدمي است تا وي را از چنگال ديو نفس برهاند و نخستين پيمان بندگي وي با حق را تجديد کند.
فريضه اي که حضرت رسول (ص) آن را «قره العين» خويش شمرده داراي چنان شان و فضيلتي است که برگزاري حتي دو رکعت از آن بر دنيا و امتيازات آن برتري دارد و ترک آن موجب انهدام دين مي شود.
مولوي که از سخنوران نامي عرفاني است، براي نماز ظاهر و باطني قايل است که نمازگزار با توجه به قابليت خويش و درک حقيقت آن مي تواند به اهداف نماز دست يابد و ماجور حق شود.
او نماز عاشقانه را بر نماز زاهدانه اولي مي داند؛ چه زاهد با پاي تن و به کندي راه وصال مي سپرد؛ ولي عارف با پر و بال عشق هر دم به ساحت محبوب نزديک مي شود.
وي پاک کردن درون را از پندارهاي بازدارنده و اصنام هوا و هوس، ضرورت راه تعالي مي داند و با تکيه بر آيات شريف معتقد است که علاوه بر آدمي و پري، حيوان، گياه و جماد نيز به ذکر و ستايش حق مي پردازند؛ ليکن گوش دل بايد گشود تا نغمه هاي پر شور توحيدي آنها شنيده شود.
اين پژوهش رويکردي به تجلي عارفانه نماز در آثار مولانا دارد، خاصه بر ابياتي از مثنوي که بر پايه آيات قرآن کريم و احاديث شريف بنا شده اند؛ همچنين نگارنده در طي اين پژوهش نيم نگاهي دارد به سخنان عارفان بويژه آنان که از مقتدايان و پيشروان مولوي محسوب مي شوند.