مقاله غموض و شعر سوررئاليسيتي و سمبوليک عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: غموض و شعر سوررئاليسيتي و سمبوليک عربي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غموض
مقاله ابهام
مقاله قصيده کليه
مقاله سوررئاليسم
مقاله سمبوليسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابويساني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غموض و ابهام، واژه هايي هستند که به هنگام سخن گفتن از آنها يا در هنگام نقد شعر و حکم درباره آن، هردو به يک معنا به کار مي روند، حال آنکه تفاوت قابل توجهي ميان آنها ديده مي شود. غموض، با مفهوم مثبت خود در شعر، جايگاه غيرقابل انکاري را به خود اختصاص داده، به علاوه، اين شعر نيز در برجسته ترين نمونه هاي خود با ويژگي غموض شناخته شده است. در حالي که ابهام با مفهوم سلبي اش موجب کم شدن يا از دست رفتن ارزش هنري يک اثر گرديده، خالق آن را در معرض اتهام قرار مي دهد. در اين مقاله سعي شده ابتدا با بيان معناي لغوي و اصطلاحي غموض و ابهام، به معادل هايي که در زبان هاي عربي و فارسي براي آنها در نظر گرفته شده اشاره و تفاوت آن دو بيان گردد. همچنين در کنار ارایه ابياتي از شعر مبهم، به تحليل نمونه هايي از شعر غامضِ سوررئاليستي و سمبوليک عربي پرداخته شود.