مقاله غني سازي متدولوژي حل مساله شش سيگما از طريق نقاط کليدي ارزش آفريني مهندسي ارزش (مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۲۲۱ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: غني سازي متدولوژي حل مساله شش سيگما از طريق نقاط کليدي ارزش آفريني مهندسي ارزش (مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي ارزش
مقاله شش سيگما
مقاله کدگذاري باز
مقاله کدگذاري محوري
مقاله کدگذاري انتخابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرتوك زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان پور مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان رويکردهاي خلاق حل مساله موجود، متدولوژيهاي مهندسي ارزش و شش سيگما به عنوان دو نمونه از رويکردهاي غالب، سالهاست که مورد استفاده سازمانها قرار مي گيرند. البته اين دو نسبت به يکديگر داراي کاستي هايي هستند که مي توانند از طريق ويژگي هاي يکديگر غني سازي شوند. مقاله حاضر با مطالعه تطبيقي وجوه تمايز و برتري هاي مهندسي ارزش در مقايسه با شش سيگما به غني سازي اين رويکرد از طريق نقاط کليدي ارزش آفريني مهندسي ارزش پرداخته است.
در اين پژوهش محققان با انجام ۱۰ مصاحبه اکتشافي با خبرگان مهندسي ارزش و شش سيگما در شرکت ايران خودرو و تجزيه و تحليل آنها طي فرآيند کدگذاري کيفي در جهت غني سازي متدولوژي شش سيگما از طريق نقاط ارزش آفريني مهندسي ارزش تلاش نموده اند. حاصل اين کار الگوي «شش سيگماي غني شده به وسيله نقاط کليدي ارزش آفريني و ابزارهاي مکمل مهندسي ارزش» مي باشد. در اين الگو، مهندسي ارزش با تقويت سه رويکرد «جامع انديشي»، «تازه انديشي» و «دورانديشي» در شش سيگما موجب غني سازي اين متدولوژي شده است.