مقاله غني سازي نان بروتشن با کنسانتره پروتئين ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: غني سازي نان بروتشن با کنسانتره پروتئين ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غني سازي
مقاله کنسانتره پروتئين ماهي
مقاله ماهي کپور نقره اي
مقاله نان بروتشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: خاني پور علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از کنسانتره پروتئين ماهي يا FPC (Fish Protein Concentrate)، براي غني سازي نان مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق از کنسانتره پروتئين ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) جهت غني سازي نان بروتشن با افزودن مقادير ۲٫۵، ۵، ۷ و ۱۰ درصد استفاده شد. بر اساس آزمايش هاي چشايي نان حاوي ۵ و ۷ درصد FPC مورد قبول ارزيابان حرفه اي قرار گرفت. آزمايش هاي شيميايي بر روي اين دو نمونه و نمونه شاهد نشان داد که در نمونه شاهد درصد پروتئين، چربي، رطوبت و خاکستر به ترتيب: ۱۱٫۴۳، ۱٫۱۳، ۲۹٫۲۶ و ۲٫۰۱۴ و در نمونه حاوي ۵ درصد FPC:15.36 ، ۱٫۱۴، ۳۴٫۲۷، ۱٫۲۲ و نمونه حاوي ۷ درصد FPC:17 ، ۱٫۱۵، ۳۶.۲۵ و 2.42 درصد بود. نتايج آزمون فارينوگراف نشان داد که ميزان جذب آب در خميرهاي حاوي FPC حدود ۲-۱ درصد افزايش يافت و همچنين مدت زمان نگهداري نمونه هاي غني شده با ۵ و ۷ درصد FPC نيز تا ۴۸ ساعت تعيين گرديد. لذا با توجه به نتايج به دست آمده، غني سازي نان بروتشن با ۷-۵ درصد کنسانتره پروتئين ماهي کپور نقره اي پيشنهاد مي گردد.