مقاله غني سازي پروبيوتيکي آب هويج زرد ايراني (زردک) توسط چهار گونه لاکتوباسيلوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: غني سازي پروبيوتيکي آب هويج زرد ايراني (زردک) توسط چهار گونه لاکتوباسيلوس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله لاکتوباسيلوس
مقاله هويج زرد ايراني (زردک)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي بهين
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروبيوتيک ها ميکروارگانيسم هاي زنده اي هستند که داراي اثرات مفيد در سلامت فرد مي باشند. امروزه با در نظر داشتن خواص مفيد پروبيوتيکها تهيه مواد غذايي که توسط پروبيوتيک ها، غني شده باشند بسيار مورد توجه قرار گرفته است در بين مواد غذايي نوشيدني ها به علت تمايل بيشتر افراد به مصرف آنها از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. در اين تحقيق آب هويج زرد ايراني توسط ۴ گونه لاکتوباسيلوس پروبيوتيکه گرديد کينتيک رشد لاکتوباسيلوسها در آب هويج هر ۲ ساعت يکبار توسط روش شمارش صفحه اي و روش پورپليت بررسي و ثبت شد. ماندگاري لاکتوباسيلوسها در آب هويج زرد ايراني به مدت ۹۶ روز در دماي ۴ و ۲۵ و ۳۷ درجه هر ۴۸ ساعت يکبار بررسي و ثبت گرديد.pH قند و اسيدلاکتيک در قبل و بعد از پروبيوتيکه شدن و در طي مدت نگهداري بررسي گرديد. هر ۴ گونه توانايي رشد در آب هويج زرد ايراني را داشتند و در بين آنها لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس پايدارتر از سايرين شناخته شد و دماي ۴ درجه سانتيگراد بهترين دما جهت نگهداري بدست آمد.